Vuoden 2023 verovapaat matkakulukorvaukset

Vuoden 2023 kilometrikorvaus on 0,53 euroa, kotimaan kokopäiväraha nousee 48 euroon ja puolipäiväraha 22 euroon. Ateriakorvaus on 12 euroa. Verovapauden edellytys on matkapäiväkirjan pitäminen tai muun luotettavan selvityksen antaminen tehdystä matkasta.

Viimeisimmät julkaisut

Taloushallinto

Pankkipalveluiden saatavuus vaikeutunut

Taloushallintoliiton tekemän kyselyn mukaan yritysten pankkipalvelujen saatavuus on muuttunut entistä haastavammaksi. Lue artikkeli tästä. Kysely: Pankkipalvelujen saatavuus vaikeutunut entisestään | Suomen Taloushallintoliitto ry

Verovapaat kustannusten korvaukset

Vuoden 2021 verovapaat kustannusten korvaukset

Kilometrikorvauksen enimmäismäärä tilapäisestä työmatkasta on 0,44 €/km (ks korotetut korvaukset verottajan päätöksestä) Kotimaan kokopäiväraha, kun työmatkan kestoaika on yli 10 t, on